Beszámoló a Pro Paedagogia Christiana Alapítvány 2018. évi munkájáról

Beszámoló a Pro Paedagogia Christiana Alapítvány 2018. évi munkájáról


Az alapítvány – az alapító okiratban meghatározott – célja a katolikus oktatási-nevelési intézményekben dolgozók szakmai továbbképzésének támogatása, segítése, továbbá az ifjúság kulturális, oktatási, diák- és szabadidősport szervezéseinek támogatása, a szociálisan rászoruló tanulók és dolgozók segélyezése, valamint a katolikus oktatási intézmények tanulóinak ösztöndíjazása.

A kuratórium a korábbi évekhez hasonlóan folytatta tevékenységét az adott időszak leghátrányosabb helyzetű csoportjai esélyegyenlőségének megteremtésére: a 2018-as esztendőben hatodik alkalommal írt ki pályázatot a munkanélküli szülők katolikus közoktatási intézményekben tanuló gyermekeinek ösztöndíjazására. A "Szent Gellért Ösztöndíj" elnyerésének feltételei: a családban minimum 3 kiskorú gyermek él, mindkét szülő munkanélküli, vagy az egyedül nevelő szülő munkanélküli, iskolánként maximum 2 tanuló pályázhat. Az alapítvány kuratóriuma 3,6 millió Ft összegben 53 intézmény 90 rászoruló tanulóját tudta támogatni március és június hónapok között havi 10.000 Ft/fő összeggel.

Az újabb, 2019 tavaszára vonatkozó "Szent Gellért Ösztöndíj 2019." pályázat kiírása 2018. novemberében megtörtént.

Az alapítvány ebben az évben is pályázatot nyújtott be céljainak megvalósításához a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, és működésének támogatására 200 000 Ft összeget nyert. (Szakmai pályázata várólistás, ami azt jelenti, hogy csak esetlegesen felszabaduló pénzösszegek esetében nyer, akkor egymillió Ft támogatást kaphat.)

Az alapítvány tevékenységének eredményességét jelzi az is, hogy az előző év (2017) adóbevallásakor a személyi jövedelemadók 1%-ából 114 433 Ft kerül az alapítvány számlájára (24 fő). Ez az évek óta csökkenő összeg azonban nem elegendő a fenti célok megvalósításához, így továbbra is gyűjt támogatókat az alapítvány népszerűsítésével.

Továbbra is népszerűsítette az alapítványt az alapítvány logója, szórólapja, korszerű internetes honlapja, az alapítványt bemutató film és az 1%-os TV-szpot, amely több címen is elérhető: www.ppcha.hu, www.katolikusneveles.hu. 

Mivel az anyagi lehetőségek a feladathoz képest rendkívül kicsinyek, ezért a kuratórium továbbra is pályázatokkal, támogatók megkeresésével, kommunikációs programokkal, az 1 % gyűjtésével próbálja a megfelelő anyagi bázist megteremteni.

Címkék