Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat


Az alapítványt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága azzal a céllal hozta létre, hogy a katolikus közoktatási intézmények szakmai és hitéleti fejlődéséhez anyagi támogatást nyújtson. Elsősorban a keresztény értékrend, a katolikus szellemiség elmélyítését hivatott megvalósítani, hogy a katolikus intézményekben folyó nevelés-oktatásban a katolikus hit és erkölcsi alapelvek érvényesüljenek.

Az alapítvány további célkitűzése a tanórán kívüli iskolai programok, kulturális, művelődési és sporttevékenységek támogatása, ilyenek pl. színház-, múzeum-, kiállítás-, hangverseny-látogatás, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, nyári lelkigyakorlatos táborok, kézműves, művészeti képesség- és készségfejlesztő foglalkozások, tehetséggondozás, diák- és sportkörök.

Az alapítvány a felsorolt programok támogatásánál kiemelt figyelmet kíván fordítani azokra a gyermekekre, tanulókra, akik szociális és családi helyzetük következtében anyagi eszközök hiányában nem tudnak részt venni azokon. Intézményeinkben ugyanis az országos átlagnál (18 %) 30 %-kal több, azaz 48 % a nagycsaládos vagy szociálisan rászoruló gyermek. Ez óriási érték, ugyanakkor a családok számára nagy áldozatvállalás, amelyet az intézmények vezetői is igyekeznek segíteni, de lehetőségeik korlátozottak.

Az alapítvány határozott szándéka, hogy megfelelő anyagi feltételek megvalósulása esetén ösztöndíjrendszert is létrehoz a rászoruló és jó tanulmányi eredményekkel rendelkező tanulók segítésére. Ez vonatkozik a szakképző iskolákban a szakmatanulás folyamán szorgalmasnak és tehetségesnek bizonyuló tanulók ösztöndíjazására is.

Az alapítványt befizetésekkel belföldi és külföldi személyek, intézmények egyaránt támogathatják.

2009-ben az alapítvány a nevezett tevékenységek közül kiemelten a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott elvek figyelembevételével

• a tehetséggondozást,

• a katolikus iskolák között szervezett versenyeket, kulturális programokat, sporttevékenységeket,

• valamint egy-egy katolikus intézmény által szervezett helyi vagy regionális rendezvényeket kívánja támogatni.