Sajtóanyag

Sajtóanyag


A PRO PAEDAGOGIA CHRISTIANA ALAPÍTVÁNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Pro Paedagogia Christiana - a katolikus nevelésért. Így nevezték el azt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által útnak indított alapítványt, amely a hazánkban működő 182 katolikus közoktatási intézményben felnövekvő mintegy 66 ezer tanuló testi, szellemi és lelki fejlődését kívánja előmozdítani.

• Az alapítvány nemcsak a szárnyai alá tartozó intézményekben felnövekvő generációk, de nevelőik szakmai és hitéleti fejlődéséhez is anyagi támogatást kíván nyújtani.

• A katolikus intézmények a tudás legmagasabb színvonalú átadásán túl a keresztény értékrend, a katolikus szellemiség elmélyítését is hivatásuknak tartják, hogy a gyermekek életében az alapvető erkölcsi értékek érvényesüljenek.

• A katolikus intézményrendszer rendkívül sokszínű, felelősségteljes hivatása az oktatás-nevelés minden területét átszövi. A munka már a legkisebbeknél, az óvodában elkezdődik. De legyen szó általános iskoláról, kollégiumról, gimnáziumról vagy speciális szakiskoláról, a lényeg, hogy minden gyermek kibontakoztathassa értékeit, egyenlő eséllyel gyarapodhasson tudásban és erkölcsben. Ez a gondolat meghatározza a gyermekek, a tanítók és szülők közötti viszonyt is, és szilárd alapját adja az intézményekre jellemző közösségi szellemnek.

• A katolikus intézményekben nagy hangsúlyt fektetnek a tanórán kívüli iskolai programokra is. Kulturális, művelődési és sporttevékenységek szervezésével próbálják segíteni, hogy a fiatalok hasznosan és értékesen töltsék el szabadidejüket. Az alapítvány fontos célkitűzése, hogy támogatásával elősegítse ezeknek a programoknak a szervezését.

• Az alapítvány kiemelt figyelmet kíván fordítani a nehéz szociális helyzetben élő gyermekekre és tanulókra. A katolikus intézményekben ugyanis az országos átlagnál
(18 %) jóval magasabb (30 %-kal több, azaz 48 %) a nagycsaládos vagy szociálisan rászoruló gyermek. Ez óriási érték, ugyanakkor a családok számára nagy áldozatvállalás, amelyet - korlátozott lehetőségeik ellenére - az intézmények vezetői is igyekeznek segíteni, hogy nehéz helyzete miatt egyetlen gyermek se szenvedhessen hátrányt.

• Az alapítvány a rászoruló és jó tanulmányi eredményekkel rendelkező tanulók segítésére ösztöndíjrendszert is létre kíván hozni, ami különös hangsúlyt kaphat a szakiskolákban a szorgalmas és tehetséges tanulók körében.

• A krisztusi nevelés gyümölcsei napról-napra érnek az óvodákban, a kollégiumokban és az iskolákban. Életre szóló barátságok, sziklaszilárd közösségek, tanulmányi sikerek szegélyezik az érettségihez vezető utat.

Mindannyiunk felelőssége, hogy milyen lesz a jövő generációja, kik fogják tovább építeni Magyarországot.

Kérjük, segítse Ön is a katolikus nevelést a Pro Paedagogia Christiana Alapítvány támogatásával:

Adószám: 18047981-1-42

Számlaszám: 10702019-47661909-51100005

Pro Paedagogia Christiana Alapítvány

Az álló plakát letöltése   (pdf)

Pro Paedagogia Christiana Alapítvány

A fekvő plakát letöltése   (pdf)Plébániák számára könyvjelző ajánló fekete-fehérben.

A könyvjelző letöltése

Adományozásra buzdító levél letöltése