Szent Gellért Ösztöndíj - 2013

Szent Gellért Ösztöndíj - 2013


PRO PAEDAGOGIA CHRISTIANA ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet Szent Gellért Ösztöndíj – 2013. címmel 

I.A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE:

A pályázatban a katolikus intézményfenntartók által működtetett nevelési-oktatási intézmények és a KPSZTI pedagógiai szakmai szolgáltatását igénybe vevő nevelési-oktatási intézmények közül az általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák és kollégiumok vehetnek részt.

II.  A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja: az oktatási intézményekben ösztöndíj formájában rászoruló tanuló támogatása.

III.   PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

Általános feltételek:

1.      Csak önálló intézmény adhat be pályázatot (tagintézmény nem pályázhat).
2.      Egy intézmény csak két tanulói ösztöndíjra pályázhat.
3.      Pályázható összeg érintett gyermekenként 4 hónapra (2013. március – június) havi 10.000.Ft.
4.      Önrészt nem várunk el az intézményektől. Ha saját alapítványukból, vagy más forrásból tudnak támogatást adni tanulóiknak azt kérjük, tüntessék fel.
5.      A pályázó intézmény vállalja, hogy az ösztöndíjban részesülő tanulóinak nevét az intézményben plakáton (kötelező), honlapján (kötelező) és lehetősége szerint a helyi sajtóban közzéteszi, ezekkel népszerűsítve a Pro Paedagogia Christiana Alapítványt.
Részletes feltételek:
Az intézmények a következő feltételeknek megfelelő tanulók számára pályázhatják meg az ösztöndíjat:
1.        akinek mindkét szülője munkanélküli, vagy ha egyik szülője egyedül neveli, akkor az őt nevelő szülő munkanélküli;
2.        minimum 3 kiskorú gyermek nevelkedik egy családban a tanulóval;
3.        a gyermek az I. pontban megadott intézmény nappali tagozatos tanulója
Megjegyzés:
·         A tanulók tanulmányi eredményeit a pályázatok elbírálásánál a kuratórium szempontként veszi figyelembe.
·         Ha az intézmény kettőnél több főre is tudna pályázatot benyújtani, akkor kérjük, hogy maga az intézmény mérlegelje először, hogy melyik tanulói leginkább rászorultak az ösztöndíjra.

Címkék